Történet
Rendszerváltástól - rendszerváltásig1. Az alábbi történetben szerepet játszik az a tény, hogy keresztapa vagyok, méghozzá a Fidesz egyik alapító tagjának a gyermekéé. Miként látom őket és magamat az elmúlt huszonöt évben, erről szól ez az írás. A rendszerváltás után nemsokkal lettem keresztapa, maga az ismeretség közvetlenül a rendszerváltás előtt kezdődött. Soha nem szerettem az ugyanolyant, az egyformát, számomra érdektelen az aki hasonló, ellenben érdekes a különböző, az egyéni, a más. Keresztgyermekem szülei vidékiek voltak és KISZ tagok, egyikőjük gimnáziumi KISZ titkár. A KISZ tagság számukra természetes volt, nekem elképzelhetetlen. Azt a világot úgy és abban a formában utasítottam el, mint Márai Sándor és Kertész Imre. Már a rendszerváltás idején is úgy tartottam, hogy az ország számára egyetlen veszélyes, méghozzá életveszélyes párt létezik: a Fidesz. Az állampárt gyermekeit láttam bennük nemcsak biológiailag, sokkal inkább szellemileg. Orbán Viktor számomra teljesen nyilvánvalóan és jól láthatóan a kíméletlen, gonosz ember típusát testesítette és testesíti meg, aki bármire kész a hatalom megszerzése és megtartása érdekében.

2. Közvetlenül a rendszerváltás után volt némi jelentéktelen szerepem a Domonkos Rend Debrecenbe való visszatelepülése tekintetében. Abban az időben a domonkos atyák révén beleláttam néhány dologba; információkkal rendelkeztek Antall József környezetéből. Úgy mondták Antall nagyon beteg, ezért mindent a saját kezében összpontosít, ami nem jó. Tartottak az antikommunizmus negatív hatásaitól, például az utcák és terek indokolatlan átnevezésétől. Aggódtak az orosz kultúra értékeinek semmibevételétől. Ebben az időben keresztgyermekem szülei baráti beszélgetés keretében láthatóan információkat próbáltak megtudni tőlem az egyház belső ügyeiről. Elsősorban az egyházi ingatlanok érdekelték őket. Antall Józsefet illetően egy véleményen voltam Havas Henrikkel, de azt nem értettem, miért azokkal lépett koalícióra akikkel, és miért nem az SZDSZ-el. A két rendszerváltó párt politikai szövetsége abba az irányba indíthatta volna el az országot, ahol ellenfeleinkben partnert látunk. A Fidesz szakadásában a liberálisok távozását és a bolsevikok maradását láttam. Keresztgyermekem környezetében ekkor kezdtek uralkodóvá válni Csurka István nézetei.

3. Horn Gyula hatalomra jutása után nem értettem, miért beszélnek a jobboldalon diktatúráról. Honnan is tudhatnák azok, mi a diktatúra, akik a kiváltságos osztályba tartoztak a diktatúra idején! 1998-ra sokakat, engem viszont egyáltalán nem győzött meg a Fidesz nagy menetelése a jobboldalra. Igazolva láttam magam Pintér Sándor belügyminiszterré való kinevezésével. Keresztgyermekem környezetében Csurka István helyét szép lassan Papp Gábor vette át. Kibontakozott egy misztikus világkép, melyben a Kárpát-Medence egy különleges hely, a magyarság kiválasztott nép, a Korona pedig mágikus hatású bálvány. El voltak borzadva attól, hogy az Orbán-kormány megnyitja az egyetemek kapuit a nép előtt. Az első Orbán-kormány polgárság-mániája akárcsak a másodiknak nemzet-mániája elviselhetetlen és nevetséges volt. Elviselhetetlen mert agresszív és ideologikus, nevetséges mert se nem polgárok, se nem magyarok. Nem polgárok Márai kritériumai, nem magyarok a saját kritériumaik szerint. Mindenek ellenére a becsületes objektivitás talaján állva meg kellett védenem egyes intézkedéseiket; keresztgyermekem környezete ugyanis előre szalad a Fidesz-evolúcióban, ami egyszerű körbeforgást jelent.

4. 2002-ben az első forduló előtt városom főtéren áthaladva Orbán Viktort láttam a pódiumon. Optikai okokból hosszú fekete kabátban volt; az emberek legfőbb hajtóereje a kisebbrendűségi érzés. Egy percre megálltam a megbabonázott, síri csöndben, mozdulatlanul álló közönség mögött. Semmiben sem hasonlított a maihoz az az Orbán beszéd, talán csak a visszataszító kitervelt hatni vágyásában. Igen, úgy érzem megtaláltam a lényegét; hatni minden áron, ez az ő titka. Hatni és ezáltal az emberek gondolatait irányítani. A bukás tett vele valamit, felszabadította a benne szunnyadó összes gonoszságot. Azon a nyáron számomra világossá vált, hogy ha még egyszer hatalomra kerül, akkor valami borzalmas dolog fog történni, mert megveti azt a népet, amely megbuktatta őt, ezt soha nem fogja tudni elfelejteni és megbocsátani. Éppen ezért hatalmát szépszerével nem fogja adni, efelől ne legyenek kétségeink.

5. A Medgyessy-kormányt ma sokan bírálják úgynevezett osztogatásai miatt. Lehet, hogy igazuk van, de más szemszögből nézve a dolgot ő valóban szembeszállt a bankvilággal az emberek érdekében, ellenben Orbán mint egy útonálló kirabolja őket a maga érdekében. Nincs itt szó semmiféle magasztos eszmékről, egyszerűen csak a pénzszerzésről. Gyurcsány Ferenc ellen, miniszterelnöksége első napjától megindult az offenzíva; keresztgyermekem környezetében is. Ezt én az egykori KISZ-esek belső viszályának tartottam. Az öszödi beszédről azt gondolom, amit Esterházy Péter. Semmi olyant nem hallhattunk, amit korábban ne tudtunk volna. 2006 őszén azután Orbán megmutatta igazi természetét. Keresztgyermekem környezetében ekkor már Orbán-kultusz volt, a polgári körök magasztalása, és szimpátia a Fidesz egyik belső mozgalma, a Jobbik iránt. Amit ma oligarcháknak neveznek, ők klánnak hívták. Szememre vetették individualizmusomat, aminek keresztény teológiai alapja az, hogy népek, nemzetek, közösségek nem, csak egyének üdvözülhetnek. Nincs kollektív üdvösség, csak személyes.

6. A devizahitel lényege kezdettől tudható és felfogható volt előnyeivel és kockázataival együtt. Én akkor is ellene voltam, a keresztgyermekem körében is volt aki ugyanígy gondolkodott, ám csak ki lettünk nevetve. Többekről tudok, akik csak azért vették fel a devizahitelt, mert nagyon kedvezőnek tűnt, amint mondták, csak a hülye nem veszi fel! A bankok mint jótevők? Nem hittem akkor sem. 2006 ősze óta lényegében Orbán Viktor irányítja az országot; a társadalmat mindenképpen. Bármit meg tudott akadályozni, ami neki nem tetszett, és neki semmi nem tetszett. A dolog nem előzmény nélküli. Már 15 éve is voltak olyan cégek, ahol csak úgy lehetett munkát kapni, ha az illető szóban nyilatkozott, aktív Fidesz szavazó. Keresztgyermekem családjával 2007-ben megszakadt minden kapcsolatom; az csak úgy lett volna fenntartható, ha felveszem a Fidesz-hitet. Az erőszakos térítést nem tudtam tovább elviselni. Értékes embereket is tönkretehet egy ostoba ideológia.

7. Dobszay László vetette fel azt a lehetőséget, hogy a két maffia, a Fidesz és az MSZP uralmának megdöntésére a két rendszerváltó párt, az MDF és az SZDSZ összeolvadására van szükség. Mára mindkét párt eltűnt, és velük tűnt el a liberális demokrácia is. Ami ma van az kétség kívül valami egészen más. Ám előre kell nézni és újra alkotni a demokratikus világot. Ami 2002 nyarán a Fideszben történt, az ment végbe 2006 nyarán a társadalomban, és 2010 nyarán az államban. A részleteket illetően 2010 júniusában lett egyértelmű a dolog, amikor Orbán Viktor egyik első miniszterelnöki beszédében kijelentette, hogy sokan gondolták, csak viccel, pedig egyáltalán nem viccel. Azonnal tudtam, hogy jön a diktatúra, annak egy újfajta alattomos változata. Azt, hogy mi történt az elmúlt három évben, felesleges elmondanom. Amennyiben a katolikus egyház minden politika nélkül azt tenné, amit feladata tenni a társadalmi igazságosság érdekében, akkor a Fidesz célkeresztjében nem Bajnai Gordon, hanem az esztergomi érsek állna, egy külföldi hatalom, a Vatikán ügynökeként.

8. XVI. Benedek pápa szerint a valódi baloldali értékek azok, amik közel állnak a kereszténységhez: "A demokratikus szocializmus kiindulási pontját tekintve egészséges ellensúlyt jelent a két fennálló, radikálisan liberális politikai irányzattal szemben, ezeket gazdagítva és korrigálva. (...) A demokratikus szocializmus lényegét tekintve közel áll a katolikus szociális tanokhoz, mindenesetre a szociális érzület és meggyőződés kifejlődéséhez sok tekintetben hozzá is járult." (Joseph Ratzinger: Értékek az átalakulás idején, 81-82. oldal. Don Bosco Kiadó, 2006.) Tamás Gáspár Miklós a mintapéldája ezeknek az elveknek. Arra a fajta demokráciára gondolok, ahol a társadalmi igazságosság és az egyéni szabadság áll a középpontban, és aminek semmi köze sincs a politikához, más szóval a hatalomhoz. Az út hosszú és keserves lesz.Megjegyzés

A Fidesz debreceni alapszervezetének egyik alapítójáról van szó, ám mindig a fenti formában hangzott el a kijelentés, ezért írom én is így.2013. szeptember 21.