Szent Roland Lovag
Etimológia

Roland: germán név.
Hruodnand - Hruodland - Roland.
Jelentése: vakmerőségével dicsőséget szerzett harcos. Vakmerő hős.

1. Egész Európában elterjedt név. Elsősorban Franciaországban, Angliában és Németországban gyakori, de Rolando formában Olaszországban, illetve Orlando változatban spanyol nyelvterületen igen közkedvelt. Magyar változata: Lóránd, Lóránt.


Szent Roland

2. Szent Roland (740-778) a germán frank törzsből származó gróf, Nagy Károly császár rokona és lovagja, a 12 pair egyike, Bretagne kormányzója. Ünnepe július 15-én van. (A keresztesek 1099-ben ezen a napon foglalták el Jeruzsálemet.) Nagy Károly császár Hispániai hadjáratában 778 augusztus 5-én, mint az utovéd főparancsnoka hősi halált halt a Pireneusokban.

3. Legendája, Reims érseke Turpin (részt vett a fenti hadjáratban) feljegyzései alapján, Nagy Károly császár cím alatt olvasható a Legenda Aurea-ban. Ezt az írást felhasználva született 1080 körül a Roland-ének, melyet a frank hősről, egy normann pap Turoldus, Hódító Vilmos nevelője, majd tanácsosa írt Angliában, ófrancia nyelven. A Roland-ének az egész keresztény világban hamar elterjedt, számtalan nyelvre lefordítva közös kultúrkincsévé vált Európa népeinek. E történeti költeményt a germán hősi énekek ihlették. Benne jelenik meg az új életeszmény és emberi ideál, a hűbérurát szeretettel szolgáló harcos lovag képe. Roland személyében a hitvalló vértanú mártíromsága egyesült az aktív küzdelemmel. A Roland-ének a román stílusú katedrálisok szimbolikus szerkesztőművészetének és ellenpontozó mívességének mintájára, annak szellemében íródott. Nem csupán a francia középkornak, hanem a Dante előtti egész európai irodalomnak is legjelentősebb alkotása.

4. Roland, Blaye tengerparti városban lett eltemetve a Szent Roman templomban. A Compostellába vezető Szent Jakab út Roland halálának helye mellett vezetett el. Itt 1071 körül alapították a Roland Menhelyet, a közeli településen Roncesvallesben (Csipkebokrok-völgye) pedig, 1130 körül egy zarándokszállást. (A 19. századig a legtöbb német városházán ott állt Roland szobra, mint az alattvalói hűség jelképe.) Roland alakja a Respublica Christiana idején az egységes Európa jelképe volt.


További híres Rolandok

5. Roland magister (+1181) (Rolando Bandinelli), 1159-től III. Sándor néven római pápa.

6. Szent Roland (+1200) cisztercita szerzetes.

7. Roland de Cremona (1178-1259). Latinul Rolandus Cremonensis domonkos szerzetes, Párizs első domonkos magistere.


Felhasznált irodalom

Jacobus de Voragine: Legenda Aurea. Helikon Kiadó, 1990.

A Legenda Aurea a középkor minden képzeletet felülmúlóan népszerű műve. A szerző domonkos szerzetes, Genua érseke, Aquinói Szent Tamás kortársa és rendtársa. Ugyanabban az évben (1244) lépett be a rendbe, mint Tamás. (Minden bizonnyal többször találkoztak.) Élt 1229-1298 között, 1816-ban boldoggá avatták. A mintegy 1200 év alatt felgyűlt szentekről szóló írásokból egy egységes koncepciójú, átlátható és közérthető legendáriumot állított össze.

Roland-ének. Ófrancia históriás ének egy oxfordi kéziratból. Eötvös József Könyvkiadó, 1996.

Ladó János - Bíró Ágnes: Magyar Utónévkönyv. Vince Kiadó, 1998.Megjegyzés

Befejezve: 2009. szeptember 1-én.
2010. május 3.