Pater Sparrow - 1
Amit a szem lát, és amit a szemben látok, azonos.Kritika kritika

1. Ezt a filmet nem szabad tréfára venni. A mindent magában foglaló 1-ről szól. Furcsa, hogy ez eddig senkinek nem jutott az eszébe. Felháborodhatunk rajta, mint tették oly sokan a kritikusok közül, hiszen manapság csak az olyan filmek tetszenek a kritikusoknak és nézőknek egyaránt, amiket mindenki megnéz ugyan, de amelyekben semmi látnivaló való nincs. Köztudott, hogy a kiadók semmitől sem irtóznak jobban, mint filmek kiadásától. Az 1 sem jelent meg. Vigaszunkra szolgálhat viszont, hogy senki nem csinálhat belőle könyvet, egyszerűen azért, mert vannak dolgok, amiket nem lehet mondani, csak mutatni.

2. Minden filmet ingyen kellene közkinccsé tenni az interneten. Persze az emberek többre becsülik a matéria birtoklását a szellem befogadásánál. Az 1 azonban csak az interneten érhető el. Hozzám, aki nem szoktam filmeket nézni, egy népszerűtlen közösségi oldalon jutott el; elkezdtem nézni és nem tudtam abbahagyni. Nagyszerű a ritmusa, a látvány, a színészek. Van értelme, de nem mondja meg mi. Gondolkodásra késztet. A film kétség kívül igaz, de semmi esetre sem sci-fi. Különösnek tartottam annak a kritikusnak a megjegyzését, aki szerint agyon van zsúfolva gondolatokkal, ráadásul hibának tartja, hogy a film nem mondja meg a végén, hogy mit gondoljunk. Úgy látom nem sikerült megértenie, hogy a film valóságvédelmi ügy. Az anyagon túli valóságról szól.

3. Al F. Eveson (Mácsai Pál) könyvesboltot nyit kizárólag egy nő, Maya Satin (Kerekes Vica) kedvéért, azért, hogy a közelében lehessen. Eveson-ban van valami Huysmans különcéből. Pontosan egy év elteltével zárás után a boltban megjelenik egy titokzatos alak, Swan Tamel (Sinkó László) vatikáni állampolgár, aki a vallások és a filozófiák, egyszóval a bölcsesség megtestesítője. Minden vallás és csaknem minden filozófiai rendszer legfőbb törekvése az emberi méltóság megmentése. A bolt készlete Tamel érkezése után nem sokkal hirtelen átváltozik, mind ugyanazzá az egyetlen könyvvé; címe: 1. Ezzel egyidőben a sajtót egy ismeretlen telefonáló az évszázad egyedülálló könyvbemutatójára hívta a könyvesbolthoz hajnali 1 órára. A filmbéli könyv tartalma megegyezik Stanislaw Lem: Az emberiség egy perce című filozofikus írásában szereplő könyvvel, melynek alcíme: Pillanatfelvétel. Lem egy fiktív könyvről, és annak második kiadásáról ír recenziót. Elolvasva a könyvet rögtön tudtam, ami később beigazolódott: az a sor késztette a rendezőt a film elkészítésére, mely szerint "senki sem csinálhat filmet belőle" és olyan adatokat tartalmaz, "amelytől minden képiség idegen." A film ötlete leginkább a Lem által felvázolt fiktív könyv második kiadásának bevezetőjéből fakadhat. Az emberiség egy percének filmadaptációja egész sor új tényezővel bővítette a forrásmunkát, ami önmagában is indokolja, hogy eredeti alkotásnak nevezzük.

4. Nem lehet visszaadni egy olyan film tartalmát, amely a végtelent a végsőkig összesűríti, és egyetlen számba, az 1-be kényszeríti bele. A jelenségek tömörítésének nincs ennél tökéletesebb módszere. Mivel maga a film is kivonat, végletes összefoglalása a mindennek, ezért még a legérdekesebb részeket sem tudom felsorolni. Ezért írásom nem filmajánló, hanem egy jelentés. A film tartalmát ugyanis komolyabban kell venni, mint hinnénk.

Mi az, hogy 1? Milyen 1? Mit 1?

5. Az 1 a Végtelen jelképe. Fény = 1. Platón szerint a végcél az ember egyesülése az 1-el. Plótinosz szerint az 1 a valóság legfelső princípiuma, az első hiposztázis. A film tizedik percében meg is jelenik, talán nem véletlen ekkor (10:00), majd eltűnik 11 másodperc múlva (10:11). Mindez csak belemagyarázás lenne? Végtére is ez csak egy film, emberi nyelven íródott és adatokat tartalmaz. Most azt szeretném tudni, ki ez a Pater Sparrow? Férfi vagy nő, vagy esetleg több embert takar a név? Létezik-e egyáltalán? De talán nem is olyan fontos ez. A kivétel gyengíti a szabályt, és csak ott van, ahol a határ merev.

6. Visszatérő motívum a delfin, amiben az egyik kritikus az elterelés eszközét látta. Valójában a delfin a női őselem, a tenger szimbóluma, Apollón állata, akinek városa Delphoi. A jósda helyén egykor Delphüné istennő szentélye állt, aki anyaméhistennő volt. A delfin az átmenet jelképe az anyag és szellem, a közvetítő Isten és ember között, az Isten üzenetének tolmácsolója. A pitagoreusok lélekvándorlástanában a delfin szimbolizálja a lélek átmeneti állapotát a magasabb fokú újjászületés felé. Krisztus-jelkép is, halálának és feltámadásának szimbóluma. Sokatmondó és ügyes csavar, hogy a média képviselőjének a neve Sondra Dolphin (Bíró Krisztina). A tömegtájékoztatás sose közli a teljes objektív igazságot.

7. A film beszélő neveinél tartva említsük még meg, hogy Richard Lance (Balázs Zoltán) lándzsaként (lance) az erő, a hatalom, a maszkulin princípium szimbóluma. Swan Tamel (Sinkó László) pedig hattyúként (swan) a magány, a bölcsesség, a jóstehetség, a tisztaság, a halál, az újjászületés és a költészet szimbóluma. A hattyú a vízhez és fényhez kötődve a víz (feminin) és a tűz (maszkulin) ellentétének egységét szimbólizálja; a kétneműség ősi állapotát. A hattyú szent madár, a túlvilág, a halál madara.

8. A rejtélyt a filmben a körte jelképezi. A gyümölcs termékenységszimbólum, a földi szerelemé a pogányságban, az égié a kereszténységben. A körte a férfi nemiség jelképe. Fontosabb, hogy a szerelem és a halál összetartozásának szimbólumaként szerepe van a varázslásokban, gyógyító és rontó mágiákban.

9. A film nem krimi. Minden jóval egyszerűbb, mint gondolnánk. A rendező egyszerű fogással a folyamatos megközelítés módszerét alkalmazza. Először a lényeg egészét látod, azután egyre erősebb lencséket használva, egyre erősebb nagyításban közelít a részletekhez. Az elvont fogalmak légüres teret vonnak körénk.

10. Egy kritikus szerint a magyar színészek hibája, hogy túlzottan artikulálnak, népnevelésre törekszenek. Itt már a megrendelt kritika lehetősége merül fel az emberben. A szellemi lét nem mérhető és statisztikailag nem feldolgozható. A lelki tartalmaknak semmi közük a nézettséghez. Nincs tökéletes alkotás, emberi művek vannak. A filmben van valami személyes. A címe, az abszurditása, a humora, és még rengeteg dolog, ezek mind egy erős intellektus üzenetei. Az élet szellemi kutatómunka, kísérlet a valósággal. A filmben a rendező kutatási részeredményeit publikálta.


Vitruvius

Vitruvius, Vitruvius 10 könyve.

11. Vitruvius a film központi jelentőségű alakja. Nem ő; 10 könyve. Átkerült a ritkaságok közé. A 10. percben megjelenik a Fény, az 1. Vitruvius: Tíz könyv az építészetről. De architectura. Építészetfilozófia, amely nem filozófiai értekezés, hanem kész megállapítások idézete. Elrendezés és beosztás. Az épület funkcionális és szellemi tárgyként való értelmezése. Előbb az egészet láttatja, majd a részleteket nagyítja fel. Szétválasztás - gyakorlat és elmélet. Fogalmak tisztázása. Szimmetria az esztétika rendező elve. Az arányosság törvényeiből fakadó szépség. A természet harmóniái, modell az emberi test - antropomorfizmus. Ordinatio - méret, arány, mérték, összhang. A dispositio ideái: ikhnoragphia, orthographia, szkenographia. A középponthoz való megfelelés, vetítési középpont. Eurüthmia - kellemes látvány. Decor - hibátlan megjelenés. Distributio - takarékosan, az igényekhez igazítva. Aquinói Tamás is ismerte Vitruvius 10 könyvét.

Minden függ felülről, és arra támaszkodik, ami alatta van. Nincs kivétel.


A könyv

Stanislaw Lem: Az emberiség egy perce. Pillanatfelvétel. Mérleg sorozat. Európa Könyvkiadó, 1988.

12. A könyv az emberiség egy percét mutatja be. Nincs benne semmi más, mint csupa igazolt tény. Senki nem olvas; ha olvas, nem érti; ha érti, nyomban elfelejti. Az ember nemcsak azt felejti el, amit olvasott, hanem azt is, amit látott. A Földön minden pillanatban egyszerre van jelen minden évszak, minden éghajlat, a nap és az éj minden órája. Átélni csupán egy mikroszkópikus csöppet tudunk a bennünket körülvevő emberi sorsok tengeréből. Megszánhatunk egy embert, esetleg néhányat, de nyolcszázezerrel nem lehet együttérezni. Birth, copulation and death. Nos, ki merné ezek után azt állítani, hogy csupán száraz, semmitmondó, unalmas számrengetegről van szó. Ezek a számok, mint valami színtelen, szagtalan szer, lassanként fölszívódnak az agyban. A determinizmus helyét a statisztikára támaszkodó valószínűségszámítás vette át. Az egyén sorsa nem meghatározható, de a tömeg bizonyos törvényszerűségeknek engedelmeskedik. Az emberiség 99%-nak szellemi élete előre meghatározható. 

13. Pater Sparrow leleményesebb volt Lem-nél, és megalkotta az örökérvényű változatot, az emberiség egy percéből így lett 1.


A film

A nézők mindig interpretálnak

14. Az ember önarcképet akart magáról, mely a végsőkig élethű és objektív, és lám, a modern technika jóvoltából most megkapta amit akart, ebben a filmben egy retusálatlan pillanatfelvétel készült róla. És ennél is több: a film a végső tényt is megmutatja.

15. Be kell bizonyítani mindent, ami nincs, mert ami van az bizonyíthatalan. Mi a valóság? Olyan dolog, amit a Valóságvédelmi Hivatal gyárt a világ számára.

16. Amit a szem lát, és amit a szemben látok, azonos. Természetesen nem tartjuk fogva a vevőinket. A kivétel gyengíti a szabályt, és csak ott van, ahol a határ merev.

17. Vitruvius, Vitruvius 10 könyve. Vitruvius, itt volt balra az építészetnél. Szemben a grafológiával. Nem adják ki újra.

18. A törvény szerint, amíg nem beszélhetünk definitív szituációról, addig szegregálhatóak és én mondom meg kinek mihez van joga. Még csak panaszt sem tehetnek.

19. Ön várakozik, ahelyett, hogy máris elfogadná, ami van. Ne csapja be saját magát. Minden függ felülről, és arra támaszkodik, ami alatta van. Nincs kivétel. Ha nem emeljük fel, ránk fog nehezedni.

20. Nincs mit ellenőrizni, csak magunkat. Aki tudja mi fog történni, rosszul nyomoz. Leszakadt velük egy lift. Egy lift? Kutatómunkát végez, nem tudni mit.

21. Are you aware of the existence of others?

22. Nincs lehet és nincs ha, most még nekem sincs! Kértem egy kávét, ha ez nem túl nagy feladat!

23. Kávé. Kávé és cigaretta.

24. Minden ami ebben a könyvben van eredeti, tehát soha sehol nem volt eddig publikálva. A számok mennyisége minőségeket rejt. A könyvben van valami személyes. A címe, az abszurditása, a humora és még rengeteg dolog, ez mind egy erős intellektus üzenetei, méghozzá olyané, aki ténylegesen fölényben van.

25. Az óra 1-et mutat.

26. Kérek egy állatgondozót altatólövedékkel a delfináriumba. Ismétlem: azonnal egy gondozót altatólövedékkel a delfinekhez.

27. Ha nem a szellem uralkodik, bárki legyen is az, bitorol. Az embereknek szembesülniük kell önmagukkal. Kétféle ember él a földön: a bűnös, aki azt hiszi, hogy igaz, és az igaz, aki tudja, hogy bűnös.

28. A szeretet a normalitás mértékegysége. A valóságnak elég, hogy van. Miért akarja mindenáron megvédeni? Zavarja a csoda? Embernek lenni nem pusztán anatómia, ami összeadható, szorozható és osztható, hanem szellemi lét is. A szellemi lét nem mérhető, statisztikailag nem feldolgozható. Akit maga keres az olyannyira itt van, hogy az érzékelhetőség körén kívül esik.

29. Ami történik az mindig igaz. Nehéz minden, ami egyszerű és természetes. Az egész megelőzi a részleteket. Ahhoz hogy lásson le kell hunynia a szemét. Körbeértünk és most már csak magán múlik, hogy tovább keringünk vagy kiszállunk.

30. Az igazságot nem a szavazatok többsége dönti el. A többség mindössze annyit jelent, hogy a becsapottak többen vannak. Az erőt még meggyőzhetik a gyengeséget azonban soha. A dolgok lelke a dolgok felszínén van.

31. Ezeknek mától kötelező az uniformis és szokjanak le a dohányzásról. Ez itt a Valóságvédelmi Hivatal. Tíz percen belül tűnjön el minden, ami a képzelet szüleménye. Azt akarom, hogy ha valaki bejön ide, azonnal megértse mi az a valóság.

32. Mi a valóság?

33. A valóság a szubjektivitásban van. Nem tudunk csupán csak ismerünk. Mi csak tanuk vagyunk, a tanuk mindig interpretálnak.

34. A valóság készül, az igazság van.

35. A bizonyítékok nemzetbiztonsági okokból egyenlőre nem publikusak. Szellemi terrort akartak alkalmazni, ami a valóságba vetett hitében ingatta volna meg a világot. Ezek bűnözők, akik elsősorban a gondolataikkal lépték át a törvényesség határát.

36. A valóság bizonyításra szorul. Az igazság azonban igazolhatatlan.

37. Amit a szem lát, és amit a szemben látok, azonos. Minden amit itt tapasztalunk, vagy amit odakint látunk, az itt születik meg - a fejben. Lehet-e személytelenül látni? Önmagában minden kérdés, amire a minden együtt a válasz.
                                                        1

                                                   Werk


Link

Minden, ami evidens: hamis

Sparrow - Lem

Pater Sparrow: 1

Index

Vitruvius-tanulmány

Vitruvius 10 könyve

Vitruvius 10 könyve pdf.2014. december 19.